امروز : سه شنبه, 07 مرداد 1393 / 2 شوّال 1435 / Tuesday 29 July 2014


نحوه از بين بردن لكه هاي آب روي سقف

از بين بردن لكه هاتنها يك راه براي پاك كردن لكه ها از روي سقف يا ديوارها وجود دارد كه خيلي از افراد از آن بي اطلاع هستند و آن رنگ كردن منطقه مورد نظر است.

مراحل مختلف كار

پيش از اينكه دست به هر گونه اقدامي بزنيد، ابتدا بايد دليل ايجاد لكه را پيدا كنيد. لكه هاي زرد رنگ و مايل به قهوه اي عموماً به دليل چكه كردن آب ايجاد مي شوند. اگر مي خواهيد براي هميشه از دست لكه ها راحت شويد، مي بايست ابتدا دليل ايجاد آنرا از بين ببرد.

اگر در محل لكه قارچ زدگي مشاهده كرديد، بايد آنرا بشوييد و پاك كنيد. اين كار به راجتي و با به كار گرفتن مايع شوينده، سفيد كننده، و قدري آب قابل حل است. هر كسي كه تا كنون از اين روش استفاده كرده به نظر راضي مي آمده.

حال نوبت به از بين بردن اصولي لكه ها مي رسد. فراموش نكنيد كه قبل از رنگ كردن بايد محل مورد نظر را بتونه كنيد. اگر اين كار را انجام ندهيد با وجود رنگ كردن، لكه بازهم خودش را نشان خواهد داد.

موادي كه در بتونه مورد استفاده قرار مي گيرند سمي هستند و هنگام استعمال نبايد عميقاً آنها را استنشاق كنيد. براي ادامه كار و انجام ساير امور حتماً مطمئن شويد كه منطقه بتونه شده كاملاً خشك شده باشد.

قبل از شروع اين قسمت از پروژه اطمينان حاصل كنيد كه رنگ مصرفي با رنگ ساير قسمت ها همخواني دارد. در حقيقت شما بايد دقيقاً رنگ سقف يا ديوار را پيدا كنيد. اگر نتوانيد عين همان رنگ را پيدا كنيد، شايد مجبور شويد كه كل سقف يا ديوار را رنگ بزنيد.

نكات قابل توجه

-    ابتدا بايد عامل اصلي ايجاد لكه را پيدا كرده و آنرا برطرف كنيد. در غير اينصورت فقط انرژي، زمان، و هزينه خود را بيهوده مصرف كرده ايد و مجدداً شاهد ايجاد لكه خواهيد بود.

-    مطمئن شويد كه منطقه ايجاد لكه را حتماً قبل از شروع كار كاملاً خشك كرده باشيد و نم و رطوبت در آن وجود نداشته باشد.

-    هنگام كار ماسك مناسب بزنيد و قلموي رنگ را در مقابل چشم و بيني خود نگيريد.

-    كودكان را از محل رنگ كاري و بتونه دور كنيد.


نظرات (0)

نوشتن نظر

کوچکتر | بزرگتر
security image
کارکترهای نشان داده شده را بنویسید

busy