امروز : پنجشنبه, 02 مرداد 1393 / 27 رمضان 1435 / Thursday 24 July 2014


استفاده بهینه از فضای کمدها

 
برای استفاده بهینه از فضای درون کمدها باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.
● استفاده از قفسه
می توان با استفاده از قفسه های فلزی و ‎.‎.‎. فضای کمد را قفسه بندی کرده و از آن برای نگهداری لباس های تاشدنی، کیف یا کفش بهره برد.

با استفاده از جعبه ها و قرار دادن وسایل کوچک مانند کیف پول، کیف کوچک و ‎.‎.‎. که کف صاف ندارند می توان تا حد زیادی از شلوغی و به هم ریختگی کمدها کم کرد.
کفش ها را باید جفت کرده و سپس هر جفت را به صورت برعکس روی جفت اول قرار داد به گونه ای که پاشنه جفت دوم روی نوک جفت اول قرار بگیرد. در این حالت کفش ها فضای کمتری را اشغال خواهند کرد.
استفاده از قلاب های آویز نصب شده پشت در کمد برای کمربند و ‎.‎.‎.

http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=132337
: منبع


 

 

نظرات (0)

نوشتن نظر

کوچکتر | بزرگتر
security image
کارکترهای نشان داده شده را بنویسید

busy